.
 
 

Mail voor:  

Je Vraag / Suggestie
Storingen 
Vragen over copyright 
Reiki-Info 
Webmaster 
:  Reiki-Info    

 
 

Home    
________________________________ 
  
<- Menu Terug
 
________________________________ 
 
Wat is Reiki? Een intro...
Wat is Reiki? - Meer...
Reiki Cursussen - Algemeen
Wat hoort in je Reiki 1 cursus
Wat hoort in je Reiki 2 cursus
Reiki Behandelposities
__ Foto's reiki-behandeling p.1
__ Foto's reiki-behandeling p.2
__ Foto's reiki-behandeling p.3
__ Foto's reiki-behandeling p.4
__ Foto's reiki-behandeling p.5
__ Foto's reiki-behandeling p.6
Behandelen - Mag je / Moet je?
Is Reiki Magnetiseren?
Reiki cursus voor Kinderen
Reiki bij Dieren 1 - ook huisdieren
Reiki bij Dieren 2 - ook huisdieren
Reiki Anekdotes ea.
Reiki - Meerdere Systemen

________________________________ 
 
  
.

Welke elementen zitten er in een ( Usui) Reiki 2e graad cursus? 

info @ Reiki-Info

Vooropgesteld: persoonlijk ben ik Usui Reikimaster. Ik kan dus op deze plek slechts beschrijven wat er ik een Usui Reikicursus behoort te zitten, gebeuren en vooralsnog ontbreekt mij de kennis om de overeenkomsten en verschillen met andere systemen correct weer te geven. Toch hoopt Reiki-Info de komende tijd via contacten met Reiki collega's ook meer info te kunnen gaan verschaffen van andere Reiki systemen.
 
Bij het onderwijzen van het Usui Reiki systeem behoort de opleidende Usui Reikimaster ook in de Usui Reiki 2e graad cursus de essentie  van het Usui Systeem te volgen. 
 
In de Usui Reiki 2e graad cursus behoren dan ook de volgende onderwerpen/ aspecten aan bod te komen:

  • er wordt in de Reiki 2e graad cursus één inwijding gegeven; in deze inwijding worden de drie symbolen van het Usui Reikisysteem in één keer ingebracht. Nb.: inwijdingen van de 1e graad hoeven niet te worden herhaald of iets dergelijks. Afstemmingen behoeven maar één keer gegeven te worden en zijn duurzaam...
  • de drie symbolen van de Usui Reiki 2e graad in het Usui Systeem  worden gegeven, de werking en toepasbaarheid uitgelegd.
  • de toegevoegde behandelpositie behorend bij de Usui Reiki 2e graad, bedoeld voor toepassing van en werken met het symbool voor mentale/ spirituele Genezing en Groei wordt ingebracht; met uitleg/ toelichting (over doel, werking, toepasbaarheid, enz.).
  • er wordt aandacht besteed aan hoe en waarom van het eerbiedigen van/ respect hebben voor de ingebrachte symbolen.
  • ook nu wordt weer gewerkt met en aandacht besteed aan doel/ functie, interpretatie en toepassing van de spirituele grondbeginselen (de 5 Reiki-principes, ook wel Reikiregels, Reikileefregels of Reikibeginselen genoemd). Doel hiervan is ondermeer verdieping van Reiki toepassing en Reiki beginselen; en gebruik leren maken van de ingebrachte symbolen ten behoeve van diverse doelen.
  • ook in de Usui 2e graad Reikicursus dient aandacht te worden en blijven besteed aan het behandelen. Het leeraspect van behandelposities behoort weliswaar reeds in de 1e graad al de nodige aandacht te hebben gehad: de waarde van een Reikibehandeling geven en ontvangen blijft echter ook bij iedere volgende Reiki graad onverminderd van kracht (en dus van belang). Ook nu dus met medecursisten daadwerkelijk oefenen; zowel de contactbehandeling als het werk met de symbolen.

 

  © 1994-2011  -  Reiki-Info

   Omhoog