.
 
 

Mail voor:  

Je Vraag / Suggestie
Storingen 
Vragen over copyright 
Reiki-Info 
Webmaster 
:  Reiki-Info    

 
 

Home    
________________________________ 
  
<- Menu Terug
 
________________________________ 
 
Wat is Reiki? Een intro...
Wat is Reiki? - Meer...
Reiki Cursussen - Algemeen
Wat hoort in je Reiki 1 cursus
Wat hoort in je Reiki 2 cursus
Reiki Behandelposities
__ Foto's reiki-behandeling p.1
__ Foto's reiki-behandeling p.2
__ Foto's reiki-behandeling p.3
__ Foto's reiki-behandeling p.4
__ Foto's reiki-behandeling p.5
__ Foto's reiki-behandeling p.6
Behandelen - Mag je / Moet je?
Is Reiki Magnetiseren?
Reiki cursus voor Kinderen
Reiki bij Dieren 1 - ook huisdieren
Reiki bij Dieren 2 - ook huisdieren
Reiki Anekdotes ea.
Reiki - Meerdere Systemen

________________________________ 
 
  
.

Reiki Cursus - Algemeen 

info @ Reiki-Info

Japans Symbool voor Reiki. Het Usui Reiki-systeem is rond 1900 opnieuw vorm gegeven door dr. Mikao Usui. In de lineage - de afstammingslijn - van Usui Shiki Ryoho is de "Reiki-fakkel" doorgegeven via Chujiro Hayashi en Hawayo Takata aan Phyllis Lei Furumoto, de huidige Reiki-GrandmasterIeder mens kan Reiki leren doorgeven. Deze energie wordt doorgegeven door handoplegging (vanaf Reiki 1e graad) of via afstandsbehandeling (Reiki 2e graad of hoger).
 
In principe kan ieder mens van nature energie doorgeven met (of via) zijn/haar handen. In je leven(s) bouw je echter vanuit ervaringen allerlei blokkades op, niet alleen emotioneel, maar ook mentaal,  fysiek en spiritueel, waardoor dit vermogen (deels) geblokkeerd raakt of soms zelfs haast verloren lijkt te zijn gegaan. Niet zelden uiten blokkades zich dit in allerlei vormen die wij (op zijn zachtst gezegd) als hinderlijk ervaren: ziek zijn, je niet vrij voelen (dus geremd, geblokkerd) , angstig of depressief zijn, noem maar op. Daardoor kan energie niet vrij meer stromen en voel je ook je eigen levenskracht niet meer. En kun je dus tegelijkertijd jezelf (of anderen) onvoldoende energie (door-) geven als je dat zou willen. Door blokkades kun je in de regel ook niet meer adequaat genoeg omgaan met wisselwerkingen met anderen en met situaties. 
 
Tijdens een Reikicursus worden je energiekanalen door initiaties (afstemmingen) weer gereinigd, geopend en afgestemd op de Reiki-energie. Tegelijkertijd word je beschermd tegen negatieve invloeden (of misschien beter gezegd: tegen persoonlijke energetische wisselwerking) van buitenaf en van binnenuit als je met Reiki behandelingen bezig bent. Deze beschermende afstemming is nodig omdat je anders bijv. tijdens het behandelen "negatieve" energie (lading/spanning) van een ander zou kunnen overnemen, of, wanneer je zelf eens slechter in je vel zit, je eigen "negatieve" lading op de ander zou kunnen overbrengen. Nb.: "negatief" niet is kwade zin van het woord, maar als energie van de ander die niet bij jou hoort en v.v..
 
Het Usui Reiki Systeem bijvoorbeeld kent drie graden. De Reiki 1e graad daarvan stelt je (primair) in staat jezelf en anderen (uit je directe omgeving) met Reiki te behandelen en balans te bevorderen, of, wanneer daar sprake van is, het genezingsproces te bevorderen en waar mogelijk te versnellen. 
Bij de Reiki 2e graad is sprake van een verdieping in Reiki, waarbij tevens de mogelijkheden ingebracht worden en de technieken geleerd worden om ook op afstand (jezelf of anderen) te kunnen behandelen met Reiki, Reiki energie te kunnen sturen. Het wordt daarbij zelfs mogelijk om situaties in verleden en toekomst Reiki energie te sturen. 
De 3e graad gaat gepaard met een langdurige opleiding (minimaal één jaar) en is de graad van Reikimaster. Door de initiatie tot Reikimaster word je onder andere afgestemd om ook anderen op te kunnen leiden in een Reiki 1e graag, 2e graad of - na voldoende ervaring te hebben opgedaan - ook 3e Reikigraad.
Overigens: waar hiervoor gesproken wordt over anderen, denken we in eerste instantie aan mensen. Echter: Reiki is goed en werkzaam voor al wat leeft. Dus ook dieren, planten, enz. kun je prima met Reiki behandelen.
 
Een misverstand is - m.i. - dat je bij ieder volgende graad beter zou kunnen genezen. Je geneest namelijk niet zelf, Reiki ondersteunt, bevordert/stimuleert en versnelt waar mogelijk genezing, harmonie, ontspanning enz.. 
Reiki blijft Reiki - onafhankelijk van je graad - en bevat als het ware een hogere intelligentie van "harmonie". De Reiki energie stroomt vanzelf naar de plaats waar de energie nodig is. Je kunt ze niet sturen, dwingen, en kunt de genezing niet bepalen of afdwingen, je kunt ook de vorm ervan niet regelen, hoewel het mensen eigen is om graag iets specifieks te willen en te wensen. Reiki "weet" echter zelf wat goed is en doet dát wat nodig is, ook al vinden we niet alles leuk wat goed voor ons is. 

Vanaf je 1e graad kun je Reiki energie doorgeven; en deze Reiki is net zo goed als die van een hoger opgeleide Reiki behandelaar. Wel is mijn ervaring dat er verschil is in bijv. de hoeveelheid energie die je in een bepaalde tijdsduur door kunt geven, naast bepaalde toegevoegde kwaliteiten die je alleen kunt inbrengen bij hogere Reiki graden (afstandsbehandeling bijvoorbeeld, maar ook aansturen van mentale genezing). Maar - afgezien van je Reiki graad - heeft goede doorstroming ook veel te maken met jezelf en anderen veelvuldig Reiki geven; dat reinigt je namelijk steeds meer en brengt je steeds meer in evenwicht. En juist daardoor kan de energie steeds (en nog) makkelijker doorstromen. Vandaar ook dat ik persoonlijk Reiki oefenavonden of Reiki verdieping aanbeveel ter verdere groei en ontwikkeling.
 
Door veel met Reiki te werken komen ook je persoonlijke mogelijkheden (kwaliteiten) meer naar buiten, tot ontwikkeling. Logisch natuurlijk, want hoe beter je in je vel zit, hoe beter je je eigen capaciteiten kunt ontdekken, onderkennen en je levensdoel kunt leren herkennen. Zo zie ik regelmatig, dat mensen na een periode van actief met Reiki werken steeds beter hun intuďtie leren gebruiken, steeds beter voelen (niet in emotionele zin maar als fysiek of zelfs geestelijk tastzin!), beter inzicht ontwikkelen in hoe bepaalde levenssituaties wezenlijk in elkaar zitten. En door werk te maken van de 5 Reiki principes ga je steeds gemakkelijker met allerlei situaties in het leven om.
 
Ik heb er persoonlijk voor gekozen de Reikicursussen 1e en 2e graad voornamelijk te geven in weekenden (4 dagdelen dus, maar gecombineerd tot 2 dagen). Enerzijds om tijd, rust en ruimte te hebben voor de initiaties waarbij een vastgesteld protocol gevolgd dient te worden. Maar meer nog: ik heb bij cursisten ervaren dat het heel prettig, stimulerend en werkzaam is om even zoveel mogelijk uit de dagelijkse beslommeringen te zijn en je volledig - in alle rust - te kunnen wijden aan vertrouwd raken met Reiki en ervaren welk geschenk je jezelf geeft door de Reikicursus te volgen. Daarnaast ontstaat door deze opzet - zo is mijn jarenlange ervaring - ruim gelegenheid voor het stellen van vragen en uitwisseling van gedachten.
 
Regelmatig organiseer ik - net als vele Reiki collega's - "Reiki Info Avonden". Op deze avonden ga ik dieper in op Reiki, thema's die spelen bij de Reiki graden, beantwoord ik vragen van kandidaat cursisten en geďnteresseerde bezoekers. Daarnaast besteden altijd aandacht aan de 5 Reiki beginselen (principes) van het (in mijn geval) "Usui Reiki Systeem" en van Reiki, die van onschatbare waarde zullen blijken voor je geestelijke (spirituele) ontwikkeling als je er werk van probeert te maken en er bewust mee om probeert te gaan. 
Tijdens de Reikicursussen leer je ook de methode toepassen om de Reiki energie door te geven volgens het Reiki Systeem waar je voor gekozen hebt.
 
Namaste, met vriendelijke groet.

Reiki-Info 

 

 

  © 1994-2011  -  Reiki-Info

   Omhoog