.
 
 

Mail voor:  

Je Vraag / Suggestie
Storingen 
Vragen over copyright 
Reiki-Info 
Webmaster 
:  Reiki-Info    

 
 

Home    
________________________________ 
  
<- Menu Terug
 
________________________________ 
 
Valkenburg: ABC van Reiki
Vennells: Reiki voor beginners
Verheijden/...: Essentie v. Reiki
Verschure: Weg naar 't Licht
Waites/Nah.: Rk. praktische gids
Warnecke: Reiki 2e graad
Warnecke: Rk bij zwangerschap
Westen: Rk, kracht v. eenvoud
Ziegler, B.: Ervaringen met Reiki
**  MEER  Boeken **

________________________________ 
 
  
.

Reiki boeken

info @ Reiki-Info

Titel: Ervaringen met Reiki; een leidraad bij alternatieve genezing, geestelijke vervolmaking en lichamelijke ontspanning
Auteur: Brigitte Ziegler
Uitgeverij: Schors bv
Eerste druk: 1993
ISBN-nr.: 90 63 78 27 80 
Prijs: ca. € 14,00

Reiki-Info waardering:  (7)
Publiekswaardering: (7)

Reiki-Info - boekbeschrijving: komt nog ....

Publieks - boekbeschrijving: *)
De literatuur over Reiki bestaat grotendeels uit instructie- en oefenboeken. Op wat er echter in je gebeurt tijdens praktiseren van Reiki wordt nauwelijks diep ingegaan. Jammer, want er vindt veel meer plaats dan ontspanning en je beter voelen alleen. In dit boek vult Ziegler als eerste deze leemte; zij beschrijft de ingrijpende bewustzijnsverandering welke Reiki stimuleert, dat iedereen op eigen niveau van groei wordt aangesproken en juist daardoor op natuurlijke manier tot een evenwichtiger, tevredener mens kan uitgroeien. 
Het kenmerkende van Reiki bestaat nl. hierin, dat het niet alleen eenvoudig en effectief is, maar tevens holistisch, op de hele mens inwerkend. Voor allen die met Reiki bezig zijn een zeer geslaagd, aansprekend boek over de positieve gevolgen die werken met Reiki in beweging kan zetten.

Omschrijving achterzijde boek:
Reiki, een uit Japan stammende term voor de energie die in al wat leeft aanwezig is, het voedt en in stand houdt, heeft zich binnen enkele jaren ontwikkeld tot één van de sterkst groeiende therapievormen in de alternatieve geneeskunst. Wat niet verwonderlijk is, want een completere, eenvoudigere en doeltreffendere geneesmethode bestaat er niet.
Reiki is echter veel meer dan een hulpmiddel om ziekten te verdrijven. Door zijn holistische opzet kan Reiki niet alleen de deur openen naar genezing of ontspanning, maar tevens naar geestelijke dimensies die ons boven het bewustzijn van alledag doen uitstijgen en ons in aanraking brengen met onze diepste werkelijkheid.
Reiki is veel meer dan een loffelijke pijnstiller; Reiki is als een fascinerende reis met steeds weer nieuwe ontdekkingen en vergezichten, die wij met verbazing in ogenschouw nemen en waarvan wij de onvoorzienheden, verrassingen en wonderen van alle kanten bekijken en trachten te begrijpen. Omdat het unieke van Reiki is, dat iedereen precies wordt aangesproken op het niveau van zijn groei, ondervinden wij hoe (positief) dramatisch Reiki ons kan omtoveren van een in stukken uiteengereten mens tot een wezen van hechte innerlijke eenheid.
In 'Ervaringen met Reiki' beschrijft Brigitte Ziegler (zelf Reiki-meester) aan de hand van haar eigen belevenissen en die van haar leerlingen, de wonderbaarlijke bewustzijnsveranderingen welke het Reiki-proces met zich mee brengt.
Ervaringen met Reiki is een betrouwbaar, praktisch, fijngevoelig en diepgaand boek!

*) Sommige "publieks"-omschrijvingen (-recensies) zijn van internet overgenomen en bedoeld als 1e indicatie. Als  genuanceerdheid echter blijkt te ontbreken wordt de omschrijving bijgesteld, danwel verwijderd.

.
.

 

 

  © 1994-2011  -  Reiki-Info

   Omhoog