.
 
 

Mail voor:  

Je Vraag / Suggestie
Storingen 
Vragen over copyright 
Reiki-Info 
Webmaster 
:  Reiki-Info    

 
 

Home    
________________________________ 
  
<- Menu Terug
 
________________________________ 
 
Nederlof/Buis: De Reiki Gids
Nederlof/Buis: Reiki... Verdieping
Nederlof/Buis: Reiki, kort en goed
Nelstein, P.: Reiki bij Dieren
Petter, F.: Het Reiki vuur
Petter: Reiki techn.v. Hayashi
Petter: Oorspr. handboek Usui
Sommer, Doris: Reiki 3e graad
Sommer, Doris: Reiki Lexicon

________________________________ 
 
  
.

Reiki boeken

info @ Reiki-Info

Titel: Reiki - de derde graad; toepassingen 
van de meester-symbolen
Auteur: Doris Sommer
Uitgeverij: Panta Rhei
Eerste druk: 1998
ISBN-nr.: 90 73 20 79 67
Prijs: ca. 12,00

Reiki-Info waardering: (4)
Publiekswaardering: (2)

Reiki-Info - boekbeschrijving: komt nog ....

Publieks - boekbeschrijving: *)
1) Na de opleiding Reiki I & II staat men voor de keuze om al dan niet de 3e graad Reiki-opleiding te volgen en de initiaties 3A en 3B te ondergaan. De aanduiding 3A hoort bij de graad "aspirant-Masterschap" en 3B bij de graad "uitvoerend Masterschap", kortweg Reiki Master genoemd. 
De twee graden - 3A en 3B - vormen samen de Mastergraad in de Usui-methode voor natuurlijk Heelworden. M.b.v. vraag en antwoord wordt veel over initiatierituelen en gebruik van Master-symbolen "verduidelijkt". 
Eenvoudig uitgegeven....

Note van de Reiki-Info redactie:
er wordt wellicht de indruk gewekt (door recensist of in het boek?) dat binnen het Usui System (of Natural healing) sprake zou zijn van een Reikimasterschap in twee delen. Dit is geenszins het geval! Je bent Master of je bent het niet; je kunt niet half Reikimaster zijn. Scheiden van deze functies, alsook trouwens het te koop lopen met symbolen, valt beslist NIET onder het Traditionele Usui Systeem. Het wordt slechts op deze wijze gepresenteerd in al dan niet daarvan mogelijk afgeleide andere Reiki-systemen. Het is dan m.i. ook wel respectvol om verwarring te voorkomen en de Reiki-systemen duidelijk bij naam te noemen. Of in het boek ook duidelijkheid blijft behouden, kan ik op dit moment nog niet beoordelen. Zodra echter het boek in bezit is en een persoonlijke recensie wordt geplaatst, hoop ik hierover duidelijker te kunnen zijn.

Omschrijving achterzijde boek:
Dit boek bevat alle belangrijke informatie over de derde graad van Reiki. Het is bedoeld voor diegenen die reeds zijn ingewijd in de eerste en tweede graad en nu overwegen om Reiki Master te worden.
De vragen en antwoorden in dit boek zullen een grote steun vormen bij het nemen van deze belangrijke beslissing. Behandeld worden onder andere:
  • aan welke eisen moet iemand voldoen om Reiki Master te worden;
  • het werken als Reiki Master;
  • Lichtopname voor jezelf en het sturen van Licht naar anderen;
  • Bach-bloesemtherapie en Reiki;

  • het versterken van de helende krachten van tweede-graads-Reiki.

Na het lezen van dit boek kan een gefundeerde keuze gemaakt worden om eventueel een derdegraads opleiding te volgen. Alle beschreven toepassingen kunnen direct na de Reiki III-initiatie in de praktijk gebracht worden.

*) Sommige "publieks"-omschrijvingen (-recensies) zijn van internet overgenomen en bedoeld als 1e indicatie. Als  genuanceerdheid echter blijkt te ontbreken wordt de omschrijving bijgesteld, danwel verwijderd.

.
.

 

 

  1994-2011  -  Reiki-Info

   Omhoog