.
 
 

Mail voor:  

Je Vraag / Suggestie
Storingen 
Vragen over copyright 
Reiki-Info 
Webmaster 
:  Reiki-Info    

 
 

Home    
________________________________ 
  
<- Menu Terug
 
________________________________ 
 
Lübeck, W.: Het Pendel Handboek
Lübeck/...: Mooiste Rk-technieken
Lübeck/Petter...: Rk Kompendium
Lübeck, W.: Rainbow Reiki
Lübeck, W.: De weg van het hart
Lübeck, W.: Het Reiki handboek
Lübeck, W.: Reiki Huisapotheek
Luijerink, A.: Reiki verhalen
McKenzie: Rk als helende energie
Mietke: Kaarten/boek Reiki-proces
Milner, K.: Reiki e.a. stralen
Muller, B.: Reiki, Heel jezelf ea.

________________________________ 
 
  
.

Reiki boeken

info @ Reiki-Info

Titel: Reiki huisapotheek; Handboek voor de toepassing van Reiki als begeleidende therapie bij gezondheidsproblemen
Auteur: Walter Lübeck
Uitgeverij: Schors bv, Uitgeverij
Eerste druk: 1994
ISBN-nr.: 90 63 78 28 7X
Prijs: ca. € 14,00

Reiki-Info waardering: komt nog ...
Publiekswaardering: (9)

Reiki-Info - boekbeschrijving: komt nog ....

Publieks - boekbeschrijving: *)
1) Het derde boek van Lübeck over reiki heet een nuttige aanvulling op bestaande reiki-literatuur, te weten: hoe kan ik Reiki op eigen houtje verantwoord toepassen bij klachten van minder ernstige aard zoals griep, hoofdpijn, maagpijn, reumatiek, slaapstoornissen en spit, of als ondersteuning bij serieuzere kwalen. De info over de ca. 40 meest voorkomende klachten is compact, duidelijk. Handig is wellicht ook dat de auteur een relatie legt tussen Reiki-toepassingen en voeding, c.q. diëten. Een bruikbare handleiding, geschikt voor een groot publiek. Af en toe ter zake doende adviezen om een arts te raadplegen.

Omschrijving achterzijde boek:
Reiki, een uit Japan stammende, natuurlijke geneeswijze, die apart of in samenhang met andere vormen van genezen bedreven kan worden, behoort tot de meest geliefde therapeutische methoden van deze tijd. In Europa alleen al wordt Reiki door tienduizenden mensen beoefend. Niet iedere leek echter, noch vele genezers beschikken automatisch over genoeg kennis op medisch of (levens-) energetisch gebied om de in Reiki-cursussen verworven kundigheden in de eigen huiselijke omgeving zelfstandig toe te passen, als kuur voor minder ernstige klachten of als ondersteunende therapie bij serieuze aandoeningen.
Voor al deze beoefenaars van Reiki verschaft Walter Lübeck in zijn Reiki Huisapotheek - handboek voor de toepassing van Reiki als begeleidende therapie bij gezondheidsproblemen de benodigde informatie om zo'n veertigtal kwalen en ongemakken snel en doeltreffend te doen verminderen of verdwijnen.
Behalve deze speciale Reiki toepassingen bespreekt Lübeck in zijn Reiki Huisapotheek de op basis van in Japanse klinieken verkregen ervaring in op maat gesneden diëten en watertherapieën, tevens de relatie tussen voeding, beweging en Reiki.
Na de uitleg van de behandeling en de daarbij passende bijzondere houdingen, volgt tot slot een overzicht van geneeskrachtige voedingsmiddelen en de daarmee corresponderende lichaamsorganen en -functies.
De afbeeldingen die bij iedere kwaal horen geven duidelijk de behandelingspunten op het lichaam weer en maken de Reiki Huisapotheek daarmee tot een ideale handleiding voor de Reiki-weg naar genezing, bruikbaar voor zowel leken als voor allen die in de (para-) medische sector werkzaam zijn.

*) Sommige "publieks"-omschrijvingen (-recensies) zijn van internet overgenomen en bedoeld als 1e indicatie. Als  genuanceerdheid echter blijkt te ontbreken wordt de omschrijving bijgesteld, danwel verwijderd.

.
.

 

 

  © 1994-2011  -  Reiki-Info

   Omhoog