.
 
 

Mail voor:  

Je Vraag / Suggestie
Storingen 
Vragen over copyright 
Reiki-Info 
Webmaster 
:  Reiki-Info    

 
 

Home    
________________________________ 
  
<- Menu Terug
 
________________________________ 
 
Wat is Reiki? Een intro...
Wat is Reiki? - Meer...
Reiki Cursussen - Algemeen
Wat hoort in je Reiki 1 cursus
Wat hoort in je Reiki 2 cursus
Reiki Behandelposities
__ Foto's reiki-behandeling p.1
__ Foto's reiki-behandeling p.2
__ Foto's reiki-behandeling p.3
__ Foto's reiki-behandeling p.4
__ Foto's reiki-behandeling p.5
__ Foto's reiki-behandeling p.6
Behandelen - Mag je / Moet je?
Is Reiki Magnetiseren?
Reiki cursus voor Kinderen
Reiki bij Dieren 1 - ook huisdieren
Reiki bij Dieren 2 - ook huisdieren
Reiki Anekdotes ea.
Reiki - Meerdere Systemen

________________________________ 
 
  
.

Reiki - behandelen: moet je of mag je wel of niet... 

info @ Reiki-Info

Japans Symbool voor Reiki. Het Usui Reiki-systeem is rond 1900 opnieuw vorm gegeven door dr. Mikao Usui. In de lineage - de afstammingslijn - van Usui Shiki Ryoho is de "Reiki-fakkel" doorgegeven via Chujiro Hayashi en Hawayo Takata aan Phyllis Lei Furumoto, de huidige Reiki-GrandmasterVaak gezegd; en wellicht zullen mijn oud-cursisten zich dat nog wel herinneren uit hun Reiki Eerste Graad cursus:

  • Je MAG iemand behandelen, maar het MOET NIET! En

  • Je MAG je door iemand laten behandelen; het MOET NIET!

Wat bedoel ik hier nu eigenlijk mee? Iedereen weet dat er geen verschil is tussen de Reiki van Jantje, Pietje, Truusje of wie dan ook. Aan de Reiki-energie ligt het dus niet!
 
Toch kan het zijn dat je persoonlijke energie (je sfeer, je stemming, je lading, je persoonlijke groeiproces, of hoe je het ook maar wilt noemen) niet overeenstemt met die van een ander. Men noemt dat gemakkelijkweg "dat het niet klikt" en vaak werkt dat gevoelsmatig ook zo.
 
Als je dit bij jezelf bespeurt, dan is de kans niet gering dat je tijdens de Reikibehandeling (of het Reikibehandelen) je aandacht niet gericht kunt houden op de Reiki-energie, maar steeds afdwaalt naar je persoonlijk beleving van de ander. Gevolg hiervan is meestal dat minstens één (maar vaak beide / alle) betrokkene(n) de behandeling als minder prettig of onprettig beleeft.
Dit doet de ontspannende werking van de behandeling dus geen goed. Nogmaals: op zichzelf maakt het voor de Reikibehandeling niet uit!.
 
Je kunt dan in wezen niet loskomen van je persoonlijke gevoelens en beleeft het als onprettig. Het is niet de ander die fout, naar, onprettig, noem maar op is: het is een stukje van je eigen groeiproces, waardoor je nog niet in staat bent ieder mens gelijkwaardig en onpersoonlijk te benaderen.
Nu gaf ik al aan: niets MOET. Het is helemaal niet erg - en misschien zelfs respectvol naar je eigen gevoelens - om tegen de ander te durven zeggen, dat je liever door iemand anders met Reiki behandeld wilt worden of liever iemand anders wilt behandelen met Reiki.
 
Als je er maar duidelijk over bent dat dit niet aan de ander ligt, maar aan jezelf! Als je namelijk duidelijk aangeeft dat je moeite met je eigen gevoel hebt, geef je aan dat je weet dat je zelf nog het een en ander te leren hebt en laat je de ander in zijn/haar waarde. Je doet er dan overigens wel goed aan eens uit te zoeken waarom je nu eigenlijk zo'n moeite met de ander hebt; want je kunt vanuit dit inzicht geestelijk behoorlijk groeien! 
Wanneer je echter het accent verschuift naar de ander door bijv. te zeggen dat de anders energie niet goed is of verkeerd aanvoelt, dan zeg je eigenlijk: ik kan het niet want jij bent niet goed (of niet goed genoeg). In dat geval VEROORDEEL je de ander op een enorme manier, kwetst de ander meer dan je kunt beseffen en gaat geheel aan het feit voorbij dat je eigen tekortkomingen de grootste veroorzaker zijn van de gevoelens die opspelen.
 
Durf dus, als het voorkomt, met respect voor jezelf én voor de ander aan te geven dat je iets (op dit moment) niet wilt of kunt opbrengen. Ook dat is een stukje van je groeiproces. Maar wees ook respectvol naar de ander door de ander niet te beschuldigen van jouw gevoelens.
 
Namaste, met vriendelijke groet.

 

 

  © 1994-2011  -  Reiki-Info

   Omhoog