.
 
 

Mail voor:  

Je Vraag / Suggestie
Storingen 
Vragen over copyright 
Reiki-Info 
Webmaster 
:  Reiki-Info    

 
 

Home    
________________________________ 
  
<- Menu Terug
 
________________________________ 
 
Wat is Reiki? Een intro...
Wat is Reiki? - Meer...
Reiki Cursussen - Algemeen
Wat hoort in je Reiki 1 cursus
Wat hoort in je Reiki 2 cursus
Reiki Behandelposities
__ Foto's reiki-behandeling p.1
__ Foto's reiki-behandeling p.2
__ Foto's reiki-behandeling p.3
__ Foto's reiki-behandeling p.4
__ Foto's reiki-behandeling p.5
__ Foto's reiki-behandeling p.6
Behandelen - Mag je / Moet je?
Is Reiki Magnetiseren?
Reiki cursus voor Kinderen
Reiki bij Dieren 1 - ook huisdieren
Reiki bij Dieren 2 - ook huisdieren
Reiki Anekdotes ea.
Reiki - Meerdere Systemen

________________________________ 
 
  
.

Reiki behandelposities in het ( Usui) Reiki Systeem 

info @ Reiki-Info

Het Usui Reikisysteem kent een aantal vaste behandelposities.

Deze zijn:

  • Japans Symbool voor Reiki. Het Usui Reiki-systeem is rond 1900 opnieuw vorm gegeven door dr. Mikao Usui. In de lineage - de afstammingslijn - van Usui Shiki Ryoho is de "Reiki-fakkel" doorgegeven via Chujiro Hayashi en Hawayo Takata aan Phyllis Lei Furumoto, de huidige Reiki-Grandmaster7 posities aan de voorzijde van het lichaam, te weten: ogen, slapen, oren, achterhoofd, bovenkant borstkas (onder sleutelbeenderen dus), onderkant borstkas (handen op onderste ribben, maag en lever), midden van de buik (aan de buitenzijden van de navel). 
    Voorheen werd een 8e positie gebruikt: de lage onderbuik. Deze is echter uit het Usui Systeem geschrapt; mogelijk om problemen met ongewenste intimiteit te voorkomen.

  • 5 posities aan de achterzijde van het lichaam, te weten: bovenkant schouders, gebied van de schouderbladen, middengebied van de rug, taille en lage onderrug, heupgebied met buitenkant van de billen. 

Deze 12 posities samen vormen de basisposities van het Usui Reikisysteem der Natuurlijke Genezing. Verder kent het Usui Shiki Ryoho ter afsluiting van de behandeling de afstrijkmethode zoals die werd uitgevoerd door Hawayo Takata (is later uit respect voor en als eerbetoon aan takata toegevoegd). Het afstrijken wordt echter niet in ieder systeem toegepast en/of soms wordt een alternatieve wijze van afstrijken toegepast.
Wanneer deze 12 gebieden bij de complete Reikibehandeling betrokken worden, dan wordt een complete en afdoende Reikibehandeling gegeven. Meer is in principe niet nodig.
 
Nb.: ook chakra's, aura, en andere denkbare gebieden vallen binnen de behandeling op deze wijze en behoeven op zich niet apart (of anders) behandeld te worden. Als je namelijk de gehele mens in balans brengt met een Reikibehandeling, dan geldt dit ook echt voor de gehele mens (holistisch) en dus ook voor aura, chakra's, enz.. Reiki heet niet voor niets Universele Energie.....
Het gaat hierbij trouwens om behandeling van gebieden. De richting waarin je je vingers legt is dan ook van geen enkel belang voor de werking van Reiki. Wel is de wijze van aanraking en plaats van plaatsing van je handen/ vingers van groot belang voor een correcte benadering van de cliŽnt/ ontvanger/ enz.. De vorm van aanraking heeft alles met respect van doen. Bij aanraking is bijvoorbeeld geen sprake van vastpakken (voelt aan als "in bezit nemen") of drukken, maar van echt licht aanraken.
 
Armen en benen behoeven op zich niet apart behandeld te worden. De benodigde energie zal door de aangegeven behandeling vanzelf ook die gebieden laten meeprofiteren door er zonodig naartoe te stromen. 
 
Wanneer bij een behandeling gewerkt wordt aan een specifieke klacht (uiting van ziekte bijvoorbeeld d.m.v. lokale pijn), dan is mijn nadrukkelijke aanbeveling: geef een complete behandeling met daarnaast (tijdens of achteraf) extra behandeling van de plek waar de klacht, ziekte, enz. zich manifesteert, zich uit. Op die manier behandel je het symptoomgebied ťn tevens de complete mens, zodat ook het eventuele oorzaakgebied van de klacht, ziekte enz. vanzelf in de behandeling wordt meegenomen. Deze wijze van behandeling in het Usui Reikisysteem maakt tevens, dat de behandelaar geen kennis behoeft te hebben van andere systemen (denk aan energiesystemen, massage-systemen, drukpunt-systemen, enz.) en ook geen anatomische kennis behoeft te hebben. Alles komt vanzelf aan bod door de volledigheid van de gekozen behandelgebieden.
 
Toegeven: sommige (Usui) Reikimasters geven aanbeveling voor behandeling van een aantal extra gebieden m.b.t. toegevoegde behandelposities. Het is van belang - om het Usui Reikisysteem zuiver te houden - dat duidelijk blijft en wordt gemaakt dat het om persoonlijke aanbevelingen gaat. 
Nb.: in andere Reiki systemen gelden soms andere of meer/minder behandelposities; ook dat houden we in ere, want dat valt binnen dŪe systemen en er is bewust voor gekozen! Ieder systeem is tegelijkertijd compleet, dus ook het Usui Reikisysteem. Er valt dus niets te discussiŽren of mee (on-)eens te zijn. Er is geen betere, hooguit andere...
 
Ik geef zŤlf ook een paar extra posities (en bepaalde oefeningen) mee aan mijn cursisten, omdat in de hedendaagse tijd met allerlei vormen van stress bepaalde o.a. fysieke gebieden meer dan normaal onder spanning staan. 
Het blijft echter zaak daarbij te vermelden dat het dan om persoonlijk toegevoegde posities zijn en het is m.i. daarbij goed om de reden van de extra te vermelden. 
In mijn geval is die reden niet, dat met de standaardposities de gebieden niet aan bod zouden komen, maar wel dat - door de extra aandacht voor het gebied - de gezondmakende en gezondhoudende Reiki-energie directer naar de veelvoorkomende probleemgebieden wordt gevoerd.
 
En mijn persoonlijke aanbeveling zou zijn:
- behandel je keel ook altijd mee: we leven in een tijd van steeds complexere communicatie, onbegrip en misverstanden... En je keel heeft alles met communiceren te maken. Daarnaast: luchtvervuiling is ons ook allen wel bekend. Je keel o.a. is onderdeel van je ademhalingssysteem.
- behandel bij iedere behandeling ůůk je knieŽn: blokkades uit de vroege jaren van je leven willen nog wel eens "verankerd" zijn in het gebied van de knieŽn. Daarnaast zijn ze een belangrijk onderdeel van goede doorstroming.

 

  © 1994-2011  -  Reiki-Info

   Omhoog