.
 
 

Mail voor:  

Je Vraag / Suggestie
Storingen 
Vragen over copyright 
Reiki-Info 
Webmaster 
:  Reiki-Info    

 
 

Home    
________________________________ 
  
<- Menu Terug
 
________________________________ 
 
Moet je erin geloven?
Hoe wordt behandeld?
Wat is niet te behandelen?
Naast Reiki behandeling ook...
Hoeveel Behandelingen Nodig
Op welk gebied werkt Reiki
Waarvoor Reiki (-behandeling)
Versterken Reiki (-behandeling)
Voordeel Contact Behandeling
Voordeel Afstand Behandeling

________________________________ 
 
  
.

Reiki behandeling: Wat is niet te behandelen?

info @Reiki-Info


Japans Symbool voor Reiki. Het Usui Reiki-systeem is rond 1900 opnieuw vorm gegeven door dr. Mikao Usui. In de lineage - de afstammingslijn - van Usui Shiki Ryoho is de "Reiki-fakkel" doorgegeven via Chujiro Hayashi en Hawayo Takata aan Phyllis Lei Furumoto, de huidige Reiki-GrandmasterHet ligt niet binnen de mogelijkheden om met Reiki bestaande - technische - gebreken weg te nemen. Anders gezegd: Wat bijv. niet meer in/aan je lichaam aanwezig is of alle (praktisch, technische) mogelijkheden om te kunnen functioneren mist of heeft verloren, kan niemand met een Reiki-behandeling laten functioneren. Dus bijv.: als operatief iets uit je lichaam is verwijderd, dan kun je dat niet meer (beter) laten functioneren; en als in de loop der tijden iets weggesleten is, dan komt dat ook met Reiki niet meer terug als het regeneratieve vermogen van het lichaam daartoe geen mogelijkheden kent..

Wel kunnen we allerlei bijkomende - en vaak levensplezier/-geluk verminderende - bijverschijnselen behandelen, zoals bijvoorbeeld pijnklachten, spanning, bijkomende stemmingen. 

Gevolg...: van de Reiki behandeling(en) is dan ook vaak een beduidende verbetering van de kwaliteit van het leven, verbetering in welzijn en welbehagen. 
Het technisch mankement is/wordt echter in de regel niet weggenomen. In dergelijk geval zal de cliŽnt/cursist daarmee dan ook rekening moeten houden, bijv. door een (aan-) gepaste levensstijl. Het is niet anders dan rekening houden met je "zwakke" plek(ken) en doen/laten wat gepast is.. 

Maar toch...: heb ik tijdens de vele behandelingen de zeldzamere wonderen meegemaakt. De verwondering ontstaat trouwens wanneer wij met ons beperkte menselijk denken bij lange na nog niet alle mogelijkheden kunnen doorgronden; en.... dat zal vermoed ik nog wel tijd zo blijven. 
Realiteitsbesef gebiedt me te zeggen dat het in dergelijke gevallen doorgaans ook ontbrak aan vertrouwen, heldere visie op de situatie, enz., terwijl geblokkeerdheid door emoties, verkeerde verwachtingen e.d. geen positieve bijdrage aan de situatie leverden .... 
Men verwachtte op basis van statistieken bijv. al geen genezing meer, terwijl nooit echt gekeken was of de mogelijkheden wel werkelijk uitgeput waren.
Ook het "te kostbaar, te ver weg of te tijdrovend" vinden is in onze maatschappij nogal eens reden om ergens niet aan te beginnen. Veelal blijken dat geheel onjuiste motieven om keuzen op te baseren. 

Het blijkt dan ook veelvuldig de moeite waard te zijn om de boodschap "je moet er maar mee leren leven" nog eens onder de loep te nemen of het iets anders te gaan bekijken. Wereldwijd is inmiddels aangetoond dat je door Reiki behandelingen in ieder geval lang niet met alle bijkomende vervelende consequenties hoeft te leren leven.

En verder.....: ik heb al herhaalde malen mensen - ondersteund door Reiki behandelingen - zien opknappen of genezen, terwijl de medische wetenschap hen had opgegeven, verbetering voor onmogelijk hield of geen indicatie kon geven voor de oorzaak van de problemen. Misschien voor sommigen dus een reden om de mogelijkheden nog eens opnieuw (of wat verder) te bekijken en bespreekbaar te maken bij een gedegen Reiki behandelaar. 

 

  © 1994-2011  -  Reiki-Info

   Omhoog