.
 
 

Mail voor:  

Je Vraag / Suggestie
Storingen 
Vragen over copyright 
Reiki-Info 
Webmaster 
:  Reiki-Info    

 
 

Home    
________________________________ 
  
<- Menu Terug
 
________________________________ 
 
Moet je erin geloven?
Hoe wordt behandeld?
Wat is niet te behandelen?
Naast Reiki behandeling ook...
Hoeveel Behandelingen Nodig
Op welk gebied werkt Reiki
Waarvoor Reiki (-behandeling)
Versterken Reiki (-behandeling)
Voordeel Contact Behandeling
Voordeel Afstand Behandeling

________________________________ 
 
  
.

Voordelen van een Contact Reikibehandeling

info @Reiki-Info

Japans Symbool voor Reiki. Het Usui Reiki-systeem is rond 1900 opnieuw vorm gegeven door dr. Mikao Usui. In de lineage - de afstammingslijn - van Usui Shiki Ryoho is de "Reiki-fakkel" doorgegeven via Chujiro Hayashi en Hawayo Takata aan Phyllis Lei Furumoto, de huidige Reiki-GrandmasterVooraf: met een Contact-behandeling bedoel ik een behandeling die gegeven wordt door handoplegging met lichte aanraking, terwijl je op een Reiki-behandeltafel ligt of in een stoel zit, al naar gelang je wens en voorkeur. Er wordt dus gewerkt in de fysieke aanwezigheid van en nabijheid van de (professionele) behandelaar. 

Er zijn een aantal voordelen bij de contactbehandeling. Allereerst is de behandelaar bij je aanwezig en je kunt er dus gelijk je klachten en/of situatie mee bespreken. De professionele behandelaar zal dan samen met je trachten helderheid (inzicht) te creren en/of bevorderen, al dan niet aangevuld met tips en adviezen om op meerdere manieren aan verbetering (of bereiken van je doel) te kunnen werken. Daarnaast: het is prettig als je een stukje kunt ontladen, je hart kunt luchten enz. bij iemand die opgeleid is om daar objectiever dan de doorsnee naar te kunnen kijken. Soms namelijk is het bekijken vanuit een andere invalshoek een verademing en het biedt je een scala van mogelijkheden om versneld veranderingen teweeg te kunnen brengen.

Een ander voordeel kan zijn de hogere graad van de professionele behandelaar en het feit dat hij/zij dagelijks met Reiki bezig is. De hogere graad heeft tot gevolg dat in dezelfde tijd nog meer energie kan worden doorgegeven. Het (meestal dagelijks) veelvuldig met Reiki werken aan jezelf en met anderen heeft tevens tot gevolg dat je Reiki-doorstroming (en dus de kracht van de behandeling) enorm krachtig wordt. Het is dus niet vreemd dat de professionele behandelaar nogal eens sneller tot resultaten kan komen. En door extra mogelijkheden vanuit de hogere graad soms ook tot diepgaandere.
Maar: opgelet! Ik heb het over sneller. Ik zeg hiermee dus niet dat zijn/haar Reiki beter is!

Een extra - maar m.i. ook zeer belangrijk - voordeel is: je neemt ook (eens een keer) de tijd om je te laten behandelen en aandacht te besteden aan allerlei zaken. Iets wat in deze tijd steeds meer in gedrang is gekomen; want het lijkt wel of in deze "moderne" tijd nergens meer met rust en aandacht naar gekeken wordt......

Een laatste m.i. net zo belangrijk argument: de essentie van Reiki, leven met Reiki en Reiki-behandelen is Reiki ontvangen n (als je een cursus hebt gedaan) ook geven, in wisselwerking met je medemensen. 
In die zin is dit dus tegelijk een nadenkertje voor de velen in het land die reeds een Reiki-cursus hebben gedaan. Mensen zijn emotionele wezens van vlees en bloed. Een mens heeft het nodig om aan te raken en (respectvol) aangeraakt te worden; anders zou je zonder enige twijfel vereenzamen en wegkwijnen. 
De essentie van Reiki is geven n ontvangen. Ik vind het dus op zijn zachtst gezegd aanbevelingswaardig dat Reiki-cursisten met regelmaat het goede van Reiki in hun leven levendig en krachtig houden. Dat kan bijvoorbeeld door het bezoeken van Reiki-oefendagen (-dagdelen) en/of Reiki verdiepingsmogelijkheden bij (bijv.) de Reikimaster die hen heeft ingewijd. Dit betekent trouwens ook, dat ik vind dat je Reikimaster hiertoe mogelijkheden moet trachten te creren; dus mogelijkheden moet proberen te bieden voor beoefenen van Reiki en verdieping daarvan.... 

 

  1994-2011  -  Reiki-Info

   Omhoog