.
 
 

Mail voor:  

Je Vraag / Suggestie
Storingen 
Vragen over copyright 
Reiki-Info 
Webmaster 
:  Reiki-Info    

 
 

Home    
________________________________ 
  
<- Menu Terug
 
________________________________ 
 
Moet je erin geloven?
Hoe wordt behandeld?
Wat is niet te behandelen?
Naast Reiki behandeling ook...
Hoeveel Behandelingen Nodig
Op welk gebied werkt Reiki
Waarvoor Reiki (-behandeling)
Versterken Reiki (-behandeling)
Voordeel Contact Behandeling
Voordeel Afstand Behandeling

________________________________ 
 
  
.

Voordelen van een Afstands Reiki-behandeling

info @Reiki-Info

Japans Symbool voor Reiki. Het Usui Reiki-systeem is rond 1900 opnieuw vorm gegeven door dr. Mikao Usui. In de lineage - de afstammingslijn - van Usui Shiki Ryoho is de "Reiki-fakkel" doorgegeven via Chujiro Hayashi en Hawayo Takata aan Phyllis Lei Furumoto, de huidige Reiki-GrandmasterVooraf: met een Afstands Reiki-behandeling bedoel ik een behandeling die gegeven wordt door een Reikimaster (3e graad) of een Reiki 2e graad behandelaar (binnen het Usui en mogelijk andere Systemen). De graad van de behandelaar zal dsu de mogelijkheden moeten bevatten om dergelijke behandelijk te kunnen geven.

De behandeling vindt plaatst zonder de fysieke aanwezigheid van de behandelaar, vanaf een afstand dus. Aan de grootte van de afstand zitten geen beperkingen. Het maakt dus niet uit of je vanuit Nederland iemand in AustraliŽ behandelt. 
Er is dus bij deze Reiki-behandelvorm geen sprake van aanraking: de behandelaar laat de energie naar je toe, bij je binnenstromen van een afstand.
Deze behandelvorm wordt wel vergeleken met, maar is niet hetzelfde als de behandelmogelijkheid van sommige paranormale genezers! Een paranormaal genezer verbindt zich met de cliŽnt door gebruikmaking van eigen persoonlijke mogelijkheden (kwaliteiten, talenten zo je wilt). De Reikimaster of Reiki 2e graad behandelaar echter verbindt zich met behulp van het "Reiki gereedschap", de techniek die meekregen is door initiatie (inwijding) tijdens de gevolgde Reiki-cursussen. Het is dan ook niet juist om als Magnetiseur te zeggen dat je Reiki geeft. De naam Reiki is verbonden aan en komt uit (hoort bij) het Reiki-systeem waarmee gewerkt wordt. Met zeggen dat je Reiki geeft, vertel (of suggereer) je dus dat je je Reiki-cursussen gevolgd hebt.

Voordelen van afstandsbehandeling: 
Wanneer iemand op grotere afstand verblijft en niet gemakkelijk (of niet) bij je langs kan komen voor een Reiki behandeling, dan kun je deze manier toch een Reiki-behandeling geven en met Reiki het nodige goede tot stand helpen brengen.
Daarnaast: soms is het ook prettig om in spannende of lastige situaties gesteund te worden door Reiki. Zo kun je bijvoorbeeld iemand die erg zenuwachtig is voor een examen steunen met een afstandbehandeling voor en tijdens het examen. Toegegeven: de examenkandidaat zal het examen wel zelf moeten afleggen om te kunnen slagen, maar doorgaans hebben zij minder last van stress, zenuwen, spanning als ze op afstand gesteund worden met Reiki. 
Ook mensen bijv. met vliegangst (en soms daarmee gepaard gaande paniek) zijn er in de regel heel erg bij gebaat als je ze direct voorafgaand aan en tijdens de vlucht op afstand behandelt. In de regel hebben ze dan bijv. minder of geen last van paniekaanvallen. En zo zijn er vele voorbeelden......

Soms zelfs kan het zijn dat mensen in je nabijheid direct in de weerstand schieten. Ze willen dan eigenlijk wel Reiki van je, maar "klappen dicht" in het directe contact. Het kan dan goed zijn om eerst een aantal afstandsbehandelingen te geven, zodat Reiki een stukje "voorwerk" kan doen. In dergelijke situaties is het echter wel aan te bevelen om daarna (na verloop van een aantal Reiki-behandelingen) alsnog met hen met contact en contactbehandeling te starten. En te onderzoeken waar hun weerstand uit voorkomt en in welke gevallen dergelijke weerstand een hinderlijke rol speelt in hun leven.

Een andere groep die erg gebaat is bij Reiki-behandeling op afstand bestaat uit de mensen die bedlegerig zijn, slecht ter been zijn, enz. Mensen dus die om uiteenlopende redenen (ziekte, handicap, enz.) niet of nauwelijks in staat is om je op te zoeken voor een behandeling. In dergelijke situaties is regelmatig behandelen op afstand een weldaad voor de betrokkene. 

M.i. doe je er echter - zeker als professionele Reiki-behandelaar - goed aan om toch ook aandacht te besteden aan het persoonlijk contact. Bijvoorbeeld om tips en adviezen ter ondersteuning te kunnen verstrekken, te kunnen zien/horen hoe het op dat moment met hen gaat en de ontwikkelingen ook te kunnen volgen, te kunnen bijdragen aan inzicht in de situatie, enz..  Je kunt er dan voor kiezen om met zekere regelmaat telefonisch contact te onderhouden, eens in de zoveel weken een afspraak in je praktijk te laten maken om te evalueren en een contact Reiki-behandeling te geven, enz.. Al naar gelang de mogelijkheden binnen de omstandigheden.

Tot slot: afstandsbehandelingen vervangen geenszins volledig de contactbehandelingen. Zij zijn een aanvulling ůp. Zij bieden extra mogelijkheden, wanneer de omstandigheden van de vrager om fysiek aanwezig te kunnen zijn beperkt of (tijdelijk) afwezig zijn.
Verder: ook als je op afstand behandelt, werk je voor de vrager, de cliŽnt of cursist. En aangezien geen mens van lucht en positieve gedachten alleen kan leven, is het gepast ook voor je afstandsbehandelingen een gepaste (financiŽle) vergoeding te vragen. Dit laatste hebben sommige Reiki 2-ers soms wat moeite mee, zoals ook geld vragen voor contactbehandelingen. Maar... je stelt je tijd, middelen enz. allemaal ter beschikking voor de ander en heb ook op allerlei vlakken geÔnvesteerd om dit punt in je bestaan te kunnen bereiken. Dan is er ook niets mis mee, dat je iets tastbaars terugontvangt voor je inzet. De mate kun je altijd in overleg bepalen. Geld blijft nog steeds een algemeen aanvaard "ruilmiddel"....

 

  © 1994-2011  -  Reiki-Info

   Omhoog