.
 
 

Mail voor:  

Je Vraag / Suggestie
Storingen 
Vragen over copyright 
Reiki-Info 
Webmaster 
:  Reiki-Info    

 
 

Home    
________________________________ 
  
<- Menu Terug
 
________________________________ 
 
Wat is Reiki? Een intro...
Wat is Reiki? - Meer...
Reiki Cursussen - Algemeen
Wat hoort in je Reiki 1 cursus
Wat hoort in je Reiki 2 cursus
Reiki Behandelposities
__ Foto's reiki-behandeling p.1
__ Foto's reiki-behandeling p.2
__ Foto's reiki-behandeling p.3
__ Foto's reiki-behandeling p.4
__ Foto's reiki-behandeling p.5
__ Foto's reiki-behandeling p.6
Behandelen - Mag je / Moet je?
Is Reiki Magnetiseren?
Reiki cursus voor Kinderen
Reiki bij Dieren 1 - ook huisdieren
Reiki bij Dieren 2 - ook huisdieren
Reiki Anekdotes ea.
Reiki - Meerdere Systemen

________________________________ 
 
  
.

Is Reiki hetzelfde als Magnetiseren 

info @ Reiki-Info

Japans Symbool voor Reiki. Het Usui Reiki-systeem is rond 1900 opnieuw vorm gegeven door dr. Mikao Usui. In de lineage - de afstammingslijn - van Usui Shiki Ryoho is de "Reiki-fakkel" doorgegeven via Chujiro Hayashi en Hawayo Takata aan Phyllis Lei Furumoto, de huidige Reiki-GrandmasterAls bezoekers mij de vraag stellen of Magnetiseren niet hetzelfde is als werken met Reiki, dan is mijn antwoord. Nee, m.i. is dat zeker net het geval!. Er zijn een aantal wezenlijk verschillen, zowel in werking, als betekenis en naamgeving. Ik zal het trachten te verduidelijken.
 
In beide gevallen - magnetiseren en Reiki - wordt bijvoorbeeld gesproken van (door-) geven van "Universele energie". Toch is er een duidelijk verschil aan te geven.
Bij Reiki worden je genezende kanalen door een initirend Reikimaster optimaal geopend, zodat je de energie optimaal door knt geven.  Wanneer je daarna energie doorgeeft aan jezelf of een ander, doet de energie het werkt en ben je zelf "slechts" de doorgever. Je doet dus niet zelf, je laat de energie het werk doen (het kan trouwens ook niet anders).
Een magnetiseur echter werkt vanuit de eigen opgebouwde mogelijkheden en is dus wel degelijk (deels) zlf aan het werk (al dan niet bijgestaan door begeleiders, de Goddelijke wereld, de andere kant, hoe je het ook noemen wilt/ kunt/ mag). De magnetiseur kan dus wel degelijk een persoonlijk tintje toevoegen aan de energie en zal zich dus altijd bewust moeten blijven van de eigen persoonlijke inbreng en de invloeden daarvan!
 
Zo ook: de (Usui) Reikicursist (en wellicht in alle andere Reikisystemen ook) is d.m.v. initiaties (afstemmingen) beschermend tegen de onderlinge persoonlijke (energetische) wisselwerking tijdens de Reiki behandelingen. Dit alles natuurlijk alleen gedurende de Reiki behandeling. Want verder blijf je gewoon als mens in het leven staan, en dus ook in de alledaagse (ook energetische) wisselwerking met anderen.
De magnetiseur is in regel niet door dergelijke initiaties beschermd (tenzij anders vermeld...). De magnetiseur zal er wel degelijk zorg voor moeten dragen zich persoonlijk te blijven ontwikkelen, zich te reinigen, op te passen voor persoonlijke energetische wisselwerking tijdens behandelingen, enz.
 
Ander verschil: de magnetiseur draagt in hoge mate een steentje bij aan de energetische inhoud van de behandeling (of kan dat). Hij mag zich dus in dergelijk geval beroepen op persoonlijke kwaliteiten en prestaties als hij dat zou willen.
De Reikicursist echter geeft door! De resultaten van de behandeling zijn dus geen persoonlijke prestaties maar ontstaan uit de werkzaamheid van de doorgegeven energie. Toch kan de Reikicursist beroepsmatig werken als hij/zij dat zou willen en voor de behandelingen ook vergoedingen vragen; want in geval van beroepsmatig met Reiki werken word je niet betaald voor je Reiki-energie, maar voor je inzet, beschikbaar stellen van je tijd en middelen, vaste lasten van je onderkomen, bijkomende adviezen waarvoor je opleidingen hebt moeten volgen, enz..
 
Verder: een Reikicursist is door de initirende Reikimaster in fysieke aanwezigheid afgestemd volgens het door de Reikimaster uitgedragen Reikisysteem (in mijn geval het Usui Systeem der Natuurlijke Genezing). De Reikicursist ontvangt dan ook een certificaat aan het eind van een cursus als tastbaar bewijs dat de cursus gevolgd is en de afstemmingen volgens het gekozen systeem zijn uitgevoerd.
De magnetiseur werkt vanuit eigen mogelijkheden, al dan niet ondersteund door gevolgde opleidingen waarvoor mogelijk ook certificaten / diploma's worden afgegeven. Ook de zijn bewijs van gevolgde opleiding en geven aan welk "systeem" is aangehouden.
 
Als laatste: de naam Reiki is door Grandmaster Hawayo Takata destijds geven aan de energie en gekoppeld aan het Usui Systeem. Als we dus over Reiki praten, dan associren we dat dus tegelijkertijd met verbondenheid met het een Reikisysteem.
Het is dan ook niet zo netjes om een naam van een ander (of andere stroming) te gebruiken (of misbruiken) als je daarmee geen directe en aantoonbare relatie hebt. Als je dat wl ten onrechte doet, dan is dat eigenlijk meeliften of de goede naam, integriteit en populariteit van een ander (-systeem). Wat mensen bezielt om niet achter zichzelf te gaan staan kan ik lang niet altijd vatten.... .
 
Ik werk zelf met beiden: Als Usui Reikimaster behandel ik mensen met Reiki en laat de energie dan ook zijn werk doen zonder pogingen tot inmenging. En laat me met regelmaat verwonderen door onverwachte grotere positieve resultaten dan aanvankelijk mag/ mocht en kon worden verwacht of ingeschat.
En als de Reiki energie eenmaal aan het werk is (geweest), dan bekijk ik of ik vanuit mijn persoonlijke mogelijkheden als magnetiseur nog een cadeautje extra kan meegeven. Bijvoorbeeld de door Reiki losgekomen "negatieve" energie versneld helpen afvoeren. Echter nooit zonder hierin duidelijk te blijven naar de clint en de clint de keuze te laten behouden. 
 
Tijdens het werken met clinten geef ik het onderscheid steeds duidelijk aan en geef hen dus ook de mogelijkheid om te kiezen voor het n dan wel het ander. Daardoor ontstaat geen verwarring en blijft de clint helder houden wat wt doet. Wat zelfs kan leiden tot kiezen voor zlf een Reikicursus volgen.
Tevredenheid over eigen verdiensten blijft door deze heldere scheiding trouwens ook beter binnen de proporties: je leert je eigen bijdrage beter kennen, houdt beter zicht op je onmogelijkheden, en houdt je dankbaarheid voor de Reiki cadeautjes ook gemakkelijker op peil ;)
 
BELANGRIJK: in het voorgaande probeer ik geenszins het n of het ander BETER uit de verf te laten komen in de vergelijking! Reiki werkt grandioos op de meest uiteenlopende gebieden en ik zou niet zonder willen! Maar tegelijkertijd is ook magnetiseren me altijd dierbaar geweest en weet ik van magnetiseurs die ongelooflijk goed en zuiver werk verrichten; of zij nu veel van zichzelf geven of voornamelijk doorgeven maakt niet uit (behalve dan misschien voor hun eigen gezondheid en persoonlijke wisselwerkingen).
 
Ik verzet me hier echter wel tegen een vorm van naamsmisbruik die ik jammer genoeg steeds meer op internet tegenkom....
 
Mocht je voor jezelf een keuze willen maken tussen behandelingen van of cursus volgen bij een Reikimaster of Magnetiseur, dan kan ik als beste advies geven: ga kennismaken en probeer te doorvoelen of je bij de voor ju juiste persoon terecht bent gekomen! Je gaat namelijk een tijdje samen met elkaar oplopen en moet de ander dus kunnen vertrouwen en je prettig bij hem/ haar kunnen voelen.
 
HEB JE OVER DEZE UITLEG EEN ANDERE MENING? Schroom dan niet je mening met me te delen! Als we er samen door vergelijking van inzichten achter komen dat de hier geschreven tekst aanvullingen of aanpassingen behoeft, dan hebben we samen ieder geval n ding bereikt: groei van helderheid van zaken en respect voor elkaar en anderen.

Namaste, met vriendelijke groet.

  

 

  1994-2011  -  Reiki-Info

   Omhoog