.
 
 

Mail voor:  

Je Vraag / Suggestie
Storingen 
Vragen over copyright 
Reiki-Info 
Webmaster 
:  Reiki-Info    

 
 

Home    
________________________________ 
  
<- Menu Terug
 
________________________________ 
 
Tips voor Reiki-Info bezoekers
Tips over E-mailen naar Reiki-Info
Copyrights op Reiki-Info
Bestellen/kopen - Top Web-winkel
Bestellen/ kopen - Tips voor gemak

________________________________ 
 
  
.

Copyrights op Reiki-Info.nl

info @ Reiki-Info

Niets van deze site - noch inhoud, noch onderdelen van deze website, webdesign of anderzijds - mag gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van Reiki-Info.
Op deze site zal - hopelijk - ook door steeds meer inzenders informatie worden geplaatst. Copyright blijft ten alle tijden bij de auteur(s) / uitgevers van de informatie, tenzij de auteur(s) te kennen hebben gegeven dat Reiki-Info de informatie voor verspreiding mag gebruiken.
 
Op alle plaatsen waar "© Reiki-Info" of  enig andere © vermelding met andere tenaamstelling is vermeld geldt, dat de informatie níet mag worden gekopieerd en/of opgeslagen of vastgelegd (op welke manier dan ook), verspreid, gebruikt, enzovoorts, tenzij de genoemde eigenaar daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 
Ook geen teksten of onderdelen van deze site, alsmede webdesign of webtechnieken, mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de auteur(s), ontwerper(s) en/of ontwikkelaar(s) van deze site worden gekopieerd of gebruikt!

Zo je e.e.a. voor eigen doeleinden zou willen gebruiken, dan kun je per e-mail contact met Reiki-Info opnemen en daarvoor toestemming vragen. Zonodig zal Reiki-Info ervoor zorgen dat je vraag bij de juiste eigenaar of rechthebbende terecht komt.

 

 

  © 1994-2011  -  Reiki-Info

   Omhoog