.
 
 

Mail voor:  

Je Vraag / Suggestie
Storingen 
Vragen over copyright 
Reiki-Info 
Webmaster 
:  Reiki-Info    

 
 

Home    
________________________________ 
  
<- Menu Terug
 
________________________________ 
 
Adverteren - Voorbeeld 1
Adverteren - Voorbeeld 2
Adverteren - Voorbeeld 3

________________________________ 
 
  
.

Advertenties: 

Advertenties: 

Voorbeeld 2 van advertenties (advertentie banners)
In dit blok staat normaliter de kopregel van de pagina

info @ Reiki-Info

Advertenties: 

 

Op deze voorbeeldpagina's is te bekijken welke advertentiemogelijkheden er zijn op Reiki-Info.
Er zijn 5 typen advertentiebanner mogelijkheden. Natuurlijk kan ook gekozen worden voor tekst, foto's etc. zolang dit in de gekozen adverrtentieruimte past. 

Bannertype 01: zie voorbeelden boven kopregel op voorbeeldpagina's 1 en 2)
Type: Animated gif, afmetingen 234 (br.) x 60 (h.)
Maximale omvang van het bestand: 60 kb. 

Bannertype 02: zie voorbeeld boven kopregel op voorbeeldpagina 3 
Type: Animated gif, afmetingen 480 (br.) x 60 (h.)
Maximale omvang van het bestand: 90 kb. 

Bannertype 10: zie voorbeelden in rechterkolom bovenaan op voorbeeldpagina's 1 en 3)
Type: Animated gif, afmetingen 160 (br.) x 150 (h.)
Maximale omvang van het bestand: 60 kb. 

Bannertype 11: zie voorbeelden in rechterkolom onderaan op voorbeeldpagina's 1 en 3)
Type: Animated gif, afmetingen 160 (br.) x 300 (h.)
Maximale omvang van het bestand: 90 kb. 

Bannertype 12: zie voorbeeld in rechterkolom op voorbeeldpagina 2 
Type: Animated gif, afmetingen 160 (br.) x 600 (h.)
Maximale omvang van het bestand: 120 kb. 

Informatie voor adverteerders:

 • Het is niet toegestaan álle advertentieruimte op een pagina te reserveren. Wel is het mogelijk om óf de rechterkolom, óf de bovenkolom geheel te reserveren door het juiste bannerformaat te kiezen.
 • Alle genoemde prijzen in ofertes zijn incl. 19% btw. 
 • Het is niet toegestaan zich in advertenties denigrerend e.d. uit te laten over personen of instellingen. Ook wenst Reiki-Info onpartijdig van aard te blijven. Er worden dan ook geen omschrijvingen opgenomen als beter, de oudste, de beste, veel krachtiger, de enige echte, enz.. Afbrekende teksten zullen niet geplaatst worden. 
 • Overkoepelende organisaties, (beroeps-) verenigingen, e.d. zullen in advertenties niet voluit omschreven worden, maar vermeld worden met de op deze website gebruikelijke afkortingen. Voornoemden zullen t.z.t. een eigen plek krijgen waar algemene omschrijvingen en info geplaatst worden zonder bevoorrechte standpunten of voorkeur.
 • Banners mogen uitsluitend aangeleverd worden als animated-gif formaat. Desgewenst kunnen foto's, logo's en tekst etc. los aangeleverd worden, zodat Reiki-Info hiervan zelf een geschikte banner kan maken.  
  Voor het ontwerpen van een banner brengt Reiki-Info echter wel € 37,50 in rekening.
 • Aanbevolen wordt om minimaal 2 advertentie-banners aan te leveren om maandelijks te kunnen wisselen en de aandacht te kunnen blijven vestigen. Bij aanleveren van meerdere banners wisselt Reiki-Info automatisch maandelijks de banners ter afwisseling. Ook kan ervoor gekozen worden periodiek een nieuwe banner aan te leveren (bijv. met aangepaste informatie). In dat geval wisselt Reiki-Info z.s.m. de banners om na ontvangst.
 • Deelnemende adverteerders gaan akkoord met en worden gefactureerd voor een overeengekomen periode. Wel blijft het mogelijk gedurende perioden het advertentieprogramma uit te breiden. Daarnaast kan tussentijds gekozen voor een andere indeling, bijv. 6 maal type 11  i.p.v.  3 maal type 12. Bij wijzigen van het advertentieprogramma wordt de eventuele meerprijs in rekening gebracht.
 • In uitzonderlijk situaties kan in onderling overleg worden afgeweken van het hiervoor genoemde. Afspraken, ook de afwijkende, zullen worden weergegeven op de facturen. 
 • Bij jaarlijkse advertentiebesteding van meer dan € 500,- plaatst Reiki-Info gedurende het lopend jaar als bonus verkleinde versies van de advertentie(banners) op andere (plekken van de) sites, zoals bijvoorbeeld de eigen startpagina's reiki...  en esoterie... of vraagt anderen (derden) dit voor haar te doen. Hierover wordt geen nadere informatie verstrekt.
 • Reiki-Info behoudt ten alle tijden recht een aangeboden advertentie (-tekst of -banner) te weigeren. 
 • Reiki-Info is niet verantwoordelijk voor de authenticiteit van het aangeleverd materiaal. De verantwoordelijkheid daarvoor blijft ten alle tijden bij degene(n) die het materiaal heeft/hebben aangeleverd en/of degene(n) waarvoor de advertentie(s) geplaatst zijn. Wanneer rechten van derden geschonden blijken te worden door plaatsing, behoudt Reiki-Info het recht de advertentie(s) te verwijderen zonder verplichting tot restitutie, totdat de advertentie-inhoud naar behoren is aangepast.

Geïnteresseerden kunnen (specifieke) wensen per e-mail kenbaar maken, zodat - desgewenst na onderling overleg - een vrijblijvende offerte kan worden gemaakt.

 

 

  © 1994-2011  -  Reiki-Info

   Omhoog